Your browser does not support the video tag. Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirugii, WIM, 2010-12-14 Operacje typu Gastric Banding vs operacje typu Gastric Bypass – kwalifikacja pacjentów – dr hab. Krzysztof Wojciech Paśnik