Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-01-24 Chirurgiczne leczenie otyłości – chirurga metaboliczna – prof. dr hab. med. Barbara Zahorska-Markiewicz