Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-03-02 Przezskórna plastyka tętniaka w przypadkach ostrych zagrażających życiu – prof. dr hab. med. Olgierd Rowiński Zobacz też: TIPSS u pacjentów przed przeszczepem wątroby – prof. dr hab. med. Olgierd Rowiński TIPSS – wskazania do zabiegu – prof. dr hab. med. Olgierd Rowiński