Your browser does not support the video tag. Jachranka, 2011-03-30 Leczenie żywieniowe w oparzeniach – właściwe rozpoczęcie terapii  – prof. dr hab. med. Piotr Paluszkiewicz Zobacz też: Powikłania płynoterapii i intensywnego żywienia we wczesnym okresie oparzeń – dr n. med. Aldona Stachura Leczenie żywieniowe chorych z ciężkimi obrażeniami ciała – prof. dr hab. med. Piotr Paluszkiewicz