Your browser does not support the video tag. Szpital Kliniczny WUM w Warszawie, 2011-04-12 prof. dr hab. n. med. Ireneusz Krasnodębski Specjalizacja: chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia Centralny Szpital Kliniczny WUM w Warszawie
Prodziekan I Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie