Your browser does not support the video tag. Warszawa ul. Chmielna 21 lok. 24, 2011-04-24 Adwokat Jerzy Naumann jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1979). Jest prezesem  Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Przewodniczącym Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej.  Wywodzi się z rodziny adwokackiej: jest synem Adw. Wacława Naumanna. Od 1988 – komentator i publicysta prawny publikujący m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Gazety Wyborczej, Dziennika, Press, Palestry, Edukacji Prawniczej, In Gremio.