Your browser does not support the video tag. Samodzielny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie, 2011-06-13 Videocast z  prof. dr. hab. n.med. Józefem Jethonem. Samodzielny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie