Your browser does not support the video tag. Pałac Kultury i Nauki, 2011-07-26 Czy udział redaktorów medycznych w pisaniu prac jest etyczny? Jak powszechne jest zjawisko wpisywania nazwisk osób nie pracujących przy projektach naukowych? Kontrowersje wokół pisania prac naukowych komentuje prof. dr. hab. med. Andrzej Górski