Your browser does not support the video tag. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie, 2011-08-08 Videocast z z prof. Piotrem Radziszewskim nagrany w  Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie