Your browser does not support the video tag. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, 2011-08-30 Videocast z prof. Andrzejem Bochenkiem, nagrany w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu