Your browser does not support the video tag. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2011-11-03 W  Warszawie został podpisany list intencyjny pomiędzy władzami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  firmą farmaceutyczną “AstraZeneca” w zakresie współpracy w tworzeniu Akademickiego Centrum Badań Klinicznych. O korzyściach dla WUM- u opowiada nam prof. Krawczyk