Your browser does not support the video tag. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012-01-16 Nagranie z dr. hab.  med. Marcinem  Barczyńskim z III Katedry Chirurgii Ogólnej CM UJ w Krakowie