Your browser does not support the video tag. Rozmowa telefoniczna, 2012-02-01 Dr hab. n. med. Przemysław Kardas mówi o najnowszych wynikach badań dotyczących problematyki przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów.