Your browser does not support the video tag. Rozmowa telefoniczna, 2012-02-22 Dr Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie, mówi o tym, jak wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych wpływa na sytuację finansową szpitali.