Your browser does not support the video tag. Rozmowa telefoniczna, Wrocław , 2012-03-06 Rozmowa z prof. Wojciechem Witkiewiczem, prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu, posumowująca I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej.