Your browser does not support the video tag. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Warszawa, 2012-05-24 Na temat postępów w chirurgii onkologicznej, podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, rozmawialiśmy z prof. Piotrem Rutkowskim, kierownikiem Kliniki Nowotworów, Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka Skóry Centrum Onkologii w Warszawie.