Your browser does not support the video tag. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, 2012-06-21 prof. dr hab. med. Daniel Zarzycki kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji CMUJ, Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem, opowiada, jakie urazy zdarzają się najczęsciej w sezonie zimowym i letnim. Najczęstsze górskie urazy ortopedyczne