Your browser does not support the video tag. XIII Zjazd Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Kielce, 2012-09-30 Na temat zmienionej klasyfikacji nowotworów neuroendokrynnych oraz o najnowszych rekomendacjach European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) mówi prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, kierownik Kliniki i Oddziału Endokrynologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego ŚUM w Katowicach.