Your browser does not support the video tag. XIII Zjazd Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Kielce, 2012-09-20 Na pytanie, kiedy pacjent z guzem neuroendokrynnym kwalifikuje się do leczenia operacyjnego odpowiada prof. Beata Kos-Kudła, kierownik Kliniki i Oddziału Endokrynologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego ŚUM w Katowicach.