Your browser does not support the video tag. Debata “żywy dawca narządów”, Warszawa, 2012-09-28 Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong mówi, że obecnie dominującym problemem dla osó po przeszczepieniu narządów stają się choroby układu krążenia.