Your browser does not support the video tag. Studio Openmedica TV, Warszawa, 2012-10-29 Jak wyglądają najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST? Kiedy należy wykonać koronarografię? Jaką rolę w diagnostyce kardiologicznej pełni badanie echokardiograficzne? O najważniejszych tematach dyskutowanych w czasie konferencji Acute Cardiac Care 2012 rozmawiamy z prof. Andrzejem Budajem.