Your browser does not support the video tag. Kancelaria Baker & McKenzie, 2012-11-19 Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Akademia Prawa Openmedica. Mec. Natalia Łojko z Kancelarii Baker& McKanzie omawia szczegóły  zarządzenia z 8.08.2012 wprowadzonego przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego kontroli recept wystawianych na leki refundowane. Jakie uprawnienia ma lekarz w trakcie kontroli? Co konkretnie podlega kontroli i na które elementy wystawianych recept należy zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć ewentualnych kar? Zapraszamy do obejrzenia kolejnych odcinków Akademii Prawa Openmedica: Jak odwołać się od decyzji pokontrolnych urzędników NFZ? Jak przygotować się do kontroli recept wystawionych na leki refundowane?