Your browser does not support the video tag. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie , 2012-11-27 Od 1 stycznia 2012 r. pacjenci, którzy odnieśli szkodę podczas leczenia w szpitalu, mogą wybrać sposób dochodzenia swoich roszczeń. Postępowanie może być skierowane na drogę cywilną do sądu lub do odpowiedniej Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jak wygląda dochodzenie Komisji? Czy rzeczywiście jest to sprawniejsze i tańsze rozwiązanie? O specyfice pracy nowo powołanego organu rozmawiamy z Jackiem Chojnackim, przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie.