Your browser does not support the video tag. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, 2012-12-21 Bez wątpienia, endowaskularne leczenie znacznie rozszerzyło możliwości lekarzy. Z jakich elementów wynika przewaga nowych metod nad tradycyjnymi technikami? Ile polskich placówek jest przygotowanych do przeprowadzania zabiegu wszczepienia stent-graftu? Na temat zalet, kosztów i dostępności endowaskularnego leczenia tętniaków aorty piersiowej rozmawiamy z prof. Piotrem Andziakiem, kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CSK MSW w Warszawie.