Your browser does not support the video tag. Studio Openmedica, 2013-01-15 Miniony rok zakończył się dla polskiej transplantologii korzystnie. Jest jednak jeszcze wiele do osiągnięcia. Jak wygląda kondycja polskiej medycyny transplantacyjnej? Czym możemy się pochwalić i w czym konkurować z innymi krajami, a co pozostaje wciąż dużym problemem? Miniony rok podsumowuje prof. Magdalena Durlik