Your browser does not support the video tag. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 2013-01-08 Na rynku medycznym pojawiły się nowe leki przeciwkrzepliwe które mają zrewolucjonizować terapię  chorych leczonych przewlekle antagonistami witaminy K: rywaroksaban, dabigatran i apiksaban. O kontrowersjach związanych z ich stosowaniem mówi prof. Jerzy Windyga z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie