Your browser does not support the video tag. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, 2012-12-21 “Pomosty udowo-dystalne działały, ale zwykle krótko, a pomostowało się tylko do jednej tętnicy goleni” – mówi prof. Piotr Andziak, który podkreśla znaczenie zabiegów wewnątrznaczyniowych udrożniania tętnic goleni.