Your browser does not support the video tag. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 2013-01-08 Czy lekarze pierwszego kontaktu są przygotowani do leczenia pacjentów stosujących nowe leki przeciwkrzepliwe? Prof. Jerzy Windyga, kierownik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ma pewne wątpliwości. Czego najbardziej obawia się profesor?