Your browser does not support the video tag. Konferencja “Świadczeniodawca 2013”, Warszawa, 2013-01-24 Okręgowa Izba Lekarska z Warszawy realizuje projekt “E-learning w służbie lekarzom”, który ma ułatwiać wypełnianie lekarskiego obowiązku ustawicznego kształcenia. Koordynator projektu, dr Ryszard Majkowski zwraca uwagę, że zaniedbanie w tym zakresie może stanowić podstawę powództwa o odszkodowanie.