Your browser does not support the video tag. III Forum Teleinformatyki Medycznej, Warszawa, 2013-01-24 “Są uczelnie, które rozwijają się wolniej, ale zastoju nie ma” – komentuje prof. Piotr Fiedor z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o polskich osiągnięciach i czynnikach utrudniających rozwój naszych uczelni medycznych.