Your browser does not support the video tag. Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Szpital MSW, Warszawa, 2013-02-20 Czym są stenty bioabsorbowalne? Na czym polega mechanizm ich działania? Prof.  Robert Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Szpitala MSW w Warszawie, porównuje efekty kliniczne stosowania stentów bioabsorbowalnych z rezultatami tradycyjnego stentowania.