Your browser does not support the video tag. Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 2013-02-18 Rekonstrukcja piersi to integralna część chirurgicznego leczenia raka piersi, jeśli wykonano mastektomię całkowitą. Jakie istnieją metody odtworzenia piersi i czy pacjentka powinna mieć wpływ na wybór którejś z nich rozmawiamy z dr. Jackiem Piechockim, kierownikiem Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Warszawie.