Your browser does not support the video tag. Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 2013-02-18 Na czym polega metoda oszczędzająca piersi? Jakie jest zastosowanie komórek macierzystych w rekonstrukcji piersi? O podejmowanych w Polsce próbach izolowania komórek macierzystych bez drogich urządzeń rozmawiamy z dr. Jackiem Piechockim, kierownikiem Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Warszawie.