Your browser does not support the video tag. Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 2013-02-18 “W Polsce są może 3 ośrodki, które zajmują się rekonstrukcją piersi” – mówi dr Jacek Piechocki, kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Warszawie. Jak polskie standardy rekonstrukcji piersi wyglądają na tle standardów europejskich?