Your browser does not support the video tag. Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, 2013-02-15 Prof. Marek Pertkiewicz, kierownik Oddziału Klinicznego Żywienia i Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego mówi o tym, jak powinna wyglądać dobra interwencja żywieniowa. Zdaniem profesora w Polsce ok. 1/3 pacjentów, którzy trafiają do szpitala, jest niedożywiona.