Your browser does not support the video tag. Konferencja “Rak to się leczy”, Warszawa, 2013-02-04 Zdaniem prof.  Jacka Jassema, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego “wielu lekarzy nie przestrzega higieny umysłowej”. Dlaczego często nie przestrzegamy standardów? Jak lekarze mogą poprawić sytuację pacjentów onkologicznych?