Your browser does not support the video tag. Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 2013-02-25 O dwóch metodach stosowanych w rekonstrukcji po resekcji nowotworów głowy i szyi rozmawiamy z prof. Romualdem Krajewskim i dr. Stanisławem Starościakiem z Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi w Centrum Onkologii w Warszawie.