Your browser does not support the video tag. Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 2013-02-25 Zespół Oddziału Zabiegowego Nowotworów Głowy i Szyi w Centrum Onkologii w Warszawie specjalizuje się w operacjach zaawansowanych nowotworów i w złożonych rekonstrukcjach z użyciem wolnych płatów oraz w chirurgii podstawy czaszki. Dr Stanisław Starościak przybliża techniki mikrochirurgiczne stosowane do rekonstrukcji ubytków po resekcji nowotworów szyi i głowy.