Your browser does not support the video tag. Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 2013-02-25 Prof. dr n. med. Romuald Krajewski, kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii w Warszawie opowiada o pracy nad nowatorskimi produktami inżynierii tkankowej (bioimplantami), które mają wspomagać regenerację i odtworzenie rozległych ubytków tkanek kostnych powstających w wyniku resekcji nowotworu. Więcej informacji na stronie projektu.