Your browser does not support the video tag. Instytut Kardiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 2013-03-11 Badania dowodzą, iż w wielu przypadkach epizodów ostrego zespołu wieńcowego nowe leki przeciwpłytkowe wykazują większą skuteczność w redukcji ryzyka śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych. Rozmowa z Prof. Dariuszem Dudekiem z Instytutu Kardiologii UJ CM, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.