Your browser does not support the video tag. Studio Openmedica, 2013-03-27 Pacjent będący pod wpływem alkoholu stanowi poważny problem dla organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia. Czy miejscem leczenia tej grupy pacjentów powinien być Szpitalny Oddział Ratunkowy, czy jednak dedykowana temu Izba Wytrzeźwień? Jak należy reagować na głosy oburzenia, domagające się poprawy warunków w Izbach Wytrzeźwień? Czy instytucje te są istotnym ogniwem w łańcuchu leczenia uzależnienia od alkoholu? Naszym gościem jezt pani Kama Dąbrowska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.