Your browser does not support the video tag. Zakład Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie, 2013-04-10 Jan Dobrogowski, ból, leczenie bólu, ból onkologiczny, opieka paliatywna, hospicjum, onkolog, UJ CM Ponad 91 procent pacjentów przyjmowanych do hospicjum z przyczyn medycznych cierpi z powodu silnego, trudnego do wytrzymania bólu – dowodzą badania przeprowadzone przez dr Martę Szeligę z Zakładu Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego UJ CM i dr Iwonę Kuźmicz z Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Oceny problemów deklarowanych przez pacjentów w momencie obejmowania ich stacjonarną formą opieki paliatywnej dokonano na podstawie analizy dokumentacji medycznej 250 chorych przyjętych w 2012 roku do krakowskiego hospicjum. Dla prof...