Your browser does not support the video tag. Konferencja „Kontrowersje w onkologii” Józefów, 2013-03-15 Decyzja urzędników z Ministerstwa Zdrowia blokująca wprowadzenie programu lekowego z udziałem ipilimumabu dla wyselekcjonowanych chorych na czerniaka, pomimo warunkowo pozytywnej rekomendacji AOTM  dla tego leku zaskoczyła środowisko polskich onkologów. O niejasnych przyczynach i konsekwencjach decyzji MZ mówi dr hab. n. med. Piotr Wysocki z Oddziału Chemioterapii Zakładu Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.