Your browser does not support the video tag. Warsztaty szkoleniowe dla lekarzy, Szpital Lux Med, 2013-03-20 Według prof. dr. hab. n. med. Wiesława Tarnowskiego, podstawową barierą dla szerszego wykorzystania techniki SILS jest brak odpowiednich narzędzi chirurgicznych.