Your browser does not support the video tag. Konstancin, 2013-03-22 sprzęt ortopedyczny, refundacja, NFZ, Ministerstwo Zdrowia, lista oczekujących, rehabilitacja medyczna NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne i  inne wyroby medyczne do wysokości limitu określonego w przepisach Ministerstwa Zdrowia. W praktyce uzyskanie refundacji na sprzęt medyczny to bardzo skomplikowany i długotrwały proces. Pierwszym krokiem jest uzyskanie zlecenia od uprawnionego lekarza. To, który lekarz jest uprawniony do wypisywania zleceń na które wyroby medyczne określa rozporządzenie ministra zdrowia. W przypadku sprzętu i ortopedycznego upoważnieni do wystawiania zleceń są ortopedzi, chirurdzy i lekarze rehabilitacji medycznej, w niektórych przypadkach także neurolodzy lub reumatolodzy. Po otrzymaniu zlecenia...