Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2013-04-22 kształcenie przeddyplomowe, kształcenie podyplomowe, studia medyczne, medycyna, kardiologia, onkologia Czy w dzisiejszych czasach, kryzysu autorytetów, nowoczesnych technologii, nieograniczonego dostępu do różnych źródeł wiedzy oraz rozdrobnienia medycyny młodym lekarzom potrzebni są jeszcze mistrzowie?