Your browser does not support the video tag. Kraków, VIII Kongres Polonii Medycznej, Światowy Kongres Lekarzy Polskich, 2013-05-23 recertyfikacja, punkty edukacyjne, kształcenie ustawiczne, kształcenie podyplomowe, zdarzenia niepożądane, technologie medyczne Dziś jednym z największych wyzwań dla medycyny jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów. Postęp technologii medycznych jest ogromny i bardzo szybki, a to niesie ze sobą także zagrożenia. Duża część pacjentów ponosi pewne niepożądane konsekwencje leczenia. Przyczyny tego są złożone i leżą m.in. po stronie organizacji ochrony zdrowia, bez względu na to, jak ona funkcjonuje. „Dlatego musimy stworzyć zasady i mechanizmy ochrony przed niepożądanymi efektami leczenia. To także ochrona lekarzy przed popełnieniem błędu” – mówi prof. Marek ...