Your browser does not support the video tag. Kraków, VIII Kongres Polonii Medycznej, Światowy Kongres Lekarzy Polskich, 2013-05-23 robot daVinci, robot chirurgiczny, robotyka, laparoskopia Wykorzystanie robota daVinci zrewolucjonizuje chirurgię ginekologiczną. W wielu krajach robot chirurgiczny już staje się niezastąpiony nie tylko w ginekologii, ale też onkologii i urologii, bowiem zapewnia ogromną precyzję, radykalnie zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo operacji, umożliwia dostęp narzędzi do przestrzeni dotąd niedostępnych – twierdzi ginekolog, dr Andrzej Pawlak z Paryża. „Chirurgia otwarta we Francji jest stosowana już bardzo rzadko. Także chirurgia laparoskopowa osiągnęła maksimum swoich możliwości. Przyszłością jest robot” – mówi dr Pawlak. We Francji działa ok. 70 robotów. Są co...