Your browser does not support the video tag. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, sympozjum “Onkologia – Konstelacje 2013”, 2013-05-18 Aby ocenić problem wypalenia zawodowego wśród pracowników służby zdrowia w Polsce dr Grażyna Rogala-Pawelczyk przebadała ponad 750 pielęgniarek i ponad 250 lekarzy o przynajmniej 15-letnim stażu pracy. Okazało się, że objawy wypalenia zawodowego mają prawie wszyscy. W pewnych grupach są one jednak silniejsze. „Najbardziej narażeni na wypalenie zawodowe są lekarze zatrudnieni na oddziałach onkologicznych. Drugą grupę stanowią pracownicy SOR i oddziałów intensywnej opieki, oddziałów opieki długoterminowej, czyli tych miejsc, gdzie bezpośrednio ratuje się życie pacjentów lub można tylko obserwować ich powolne odchodzenie” – mówi dr Rogala-Paw...