Your browser does not support the video tag. Kraków, VIII Kongres Polonii Medycznej, Światowy Kongres Lekarzy Polskich, 2013-05-23 ratownictwo medyczne, ATLS, leczenie ofiar wypadków, szkolenie zawodowe, szkolenie podyplomowe ATLS (Advanced Trauma Life Support) wprowadzono w USA pod koniec lat 60. ub. wieku. Dzięki standardowym metodom postępowania, przyjętym przez wszystkich uczestników systemu pomocy doraźnej, udało się znacząco zmniejszyć śmiertelność i poprawić wyniki leczenia ofiar wypadków. ATLS wdrożono w bardzo wielu krajach na świecie. Podczas Kongresu Polonii Medycznej w Krakowie – w trakcie specjalnej debaty na ten temat – postulowano przeniesienie ATLS także do Polski. Zdaniem prof. Janusza Andresa, choć w Polsce funkcjonują elementy tego systemu, w ciągu najbliż...